Pamet logo
Lisování nás baví

Kvalita a certifikace

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ochrana životního prostředí.

Od roku 2000 je ve společnosti zaveden systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9002.

V roce 2003 byla kvalita zavedeného systému potvrzena recertifikací dle ČSN EN ISO 9001, na podzim 2007 byl systém certifikován dle ISO/TS 16949.

Ve společnosti je nyní implementován integrovaný systému řízení dle IATF 16949 a ISO 14001 a splňuje tak přísná kritéria automobilového trhu.

Společnost PAMET, spol. s r.o. disponuje moderním měrovým centrem.

Vybavení:

  • 3D měřící stroj DEA
  • 3D měřící stroj IMPACT 600
  • Přenosný tloušťkoměr DUALSCOPE
  • Profilprojektor HB 400
  • přenosný tvrdoměr HANDY ESATEST
  • stereomikroskop
  • siloměr


Politika kvality a EMS

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát IATF 16949:2016