Pamet logo
Lisování nás baví

Kvalita a certifikace

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ochrana životního prostředí.

Od roku 2000 je ve společnosti zaveden systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9002.

V roce 2003 byla kvalita zavedeného systému potvrzena recertifikací dle ČSN EN ISO 9001, na podzim 2007 byl systém certifikován dle IATF 16949.

Ve společnosti je nyní implementován integrovaný systému řízení dle IATF 16949 a ISO 14001 a splňuje tak přísná kritéria automobilového trhu.

Společnost PAMET, spol. s r.o. disponuje moderním měrovým centrem.

Vybavení:

  • 3D měřící stroj DEA
  • 3D měřící stroj IMPACT 600
  • Přenosný tloušťkoměr DUALSCOPE
  • Profilprojektor HB 400
  • přenosný tvrdoměr HANDY ESATEST
  • stereomikroskop
  • siloměr


Politika kvality a EMS

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát IATF 16949:2016