Pamet logo
Lisování nás baví

Environment

Firma PAMET, spol. s r.o. usiluje o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí.

Provádíme činnosti ekologickým způsobem a podporujeme environentální povědomí zaměstnanců.

Ve firmě je od roku 2014 zaveden systém řízení environmentu dle normy ISO 14001.


Certifikát ISO 14001:2015