Pamet logo
Lisování nás baví
Klimatizační technika

LISOVÁNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ

Automobilový průmysl - Klimatizační technika

Kovové díly vyrobené pro tento segment jsou lisovány z tenkých plechů a svitků většinou z poplátovaného hliníkového materiálu v síle od 1,2 – 3 mm. Jedná se o velmi náročné dílce s požadavky na maximální přesnost a kvalitu. Hliníkové díly jsou vyrobeny tak, aby splňovaly tyto vysoké požadavky zajišťující dobrou funkci v sestavě.